TawÂiqt tacebàant -2010-

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

   

Tawôiqt tacebêant

Uki$-d sbeê tafejrit
Nni$-as ad sefru$
Ad it-ttôaou tewôiqt
Turoa d acu ad as-êku$
Uggade$ ad bdu$ tira
Wissen alla$ ma ad yettekki

Ahat yessarem tejôa
£er loedra-s ad yettekki

Tawôiqt tacebêant tesbek
Leqlam yugi ad tt-yessebrek

Iâreq ad d-nini
Ass-agi inkeô ivelli
Iâreq ad d-nini
Ass-a inkeô-it yivelli
Mi d-telêeq ttnaûfa n wass
Ddme$-d leqlam da$ni
Wala$ tawôiqt d snitra
Ma d tira ne$ d a$enni
Ugin ad d-neîqen lexyuv
S ûûut-nni sarame$
D acu id-iyi-d-rran leêyuv
Siwa ûûut aqdim i sne$

Tawôiqt tacebêant tesbek
Leqlam yugi ad tt-yessebrek

Iâreq ad naru
Leqlam iêzen yettru
Di snitra icennun
Lexyuv iêeznen la ttrun

Tameddit mi yu$ale$
£er Tewôiqt id-iyi-uroan
La ttnadi$ anda ay afe$
Imeslayen id-iyi-ooan
Sawle$-asen s snitra
Saâweégen ugin-iyi
Iv fell-i tura i yebda
S âawaz yeggun-iyi

Tawôiqt tacebêant tesbek
Leqlam yugi ad tt-yessebrek

Aâawaz iwumi
Isefra $unzan imi
D uâwaz ad nenna$
Isefra $unzan alla$

Waqila fehme$ tura
Tamsalt anida tâewweq
Mi ruêe$ ad bdu$ tira
Alla$-iw ad isewweq
Yettewiq sayen it-yewwin
Iêulfa steêjurt mi txuû
Yewâeô ma yehlek meskin
Yiwen seg yivudan ufus

Tawôiqt tacebêant tesbek
Leqlam yugi ad tt-yessebrek

I$der-ik lêal
Ay imi i i$unza wawal
I$ver-ik zman
Aôou ma ad ûegmen wussan

Kre$ ad f$e$ dayen
Alla$ yegguma ad d-yini
Ula akken âewde$ da$en
Rzi$ $ef tewôiqt-nni
Ufi$ deg-s segment tira
Kra d-êki$ yers-d fell-as
Amzun $er lxiv tcuba
£ef rsent tfirellas

Tawôiqt tacebêant tecbek
S leqlam tuli-tt tebrek

Mi iâreq ad d-nini
Asefru ad a$-d-yesmekti
Iâreq ad d-nini
Ad a$-d inbec usefru

Amennu$

Tafejrit tamezwarut
D ass amenzu di ddunit
Seg lebêer yeffe$-d lêut
Yufa-d iîij iqubel-it
Kulci $ur-s d amaynut
Ilêeq-d gma-s yettwali-t
Iberrez $ef gma-s ye$li
Yeçça-t uqbel ad isu$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n id-yebda umennu$

Imuqel lâebd iman-is
Yessewhem-it wayen iwala
Yesteqsay deg walla$-is
S anda i iteddu, ansi id-yekka
Akken ad tt-yefru d rray-is
Akken ad iqabel azekka
Irfed allen-is s igenni
Yenna-as yis-k ara lêu$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n id-yebda umennu$

Tekker-d tmurt $er tayev
Tenna-as ad im$ur-$
Akal-im ar d-iyi-t-teooev
Ma ulac yidem ad nna$e$
I yiman-im ur tezmirev
Si lsas ara kem-hudde$
Akal-im ilaq-iyi
Ssne$ amek ara tebnu$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n id-yebda umennu$

La ttnadin $ef tsarut
Tawwurt urâad itt-ufin
Ce$len-d ma ad telhu tefsut
Nutni deg ugris $ellin
Wa yenna ttêebbiren i lqut
Wa yenna mebâid i ttwalin
Yu$al kul wa amek yettwali
Gar-asen lefhama tlu$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n id-yebda umennu$

Baba-s akken id-yelli imi-s
Mmi-s yuzzel ad ya$ awal
Iêbes-it-id ccix-is
Yenna-as aha u$al
Ini-as i baba-k unêis
Maçi akka i teddunt temsal
Ma ad iyi-t-ceyâev ciweô-iyi
Ma ad agi$ ne$ ad b$u$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n id-yebda umennu$

Ferqen leréaq watmaten
Kul yiwen yelha wayla-s
Yekker-d umeqran deg-sen
£er umecîuê d ulemmas
S leâmer-iw ugare$-ken
Leâmer-iw yesâa ssuma-s
Ugare$-ken di tmusni
Ad ken-agare$ d acu ara sâu$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n id-yebda umennu$

Asmi ara texlu ddunit
Kulci ad yenger di lqaâa
Ur d-tettili tfejrit
Ssuq n tudert yefra
S kra i yellan ulac-it
Amzun di leâmer ur d-yella
Aneggaru mi ara ye$li
Ad d-yini anwa i$ef ara rfu$
Ur éri$ ara acimi
Lamaâni
Ass-n ad yekfu umennu$

£as ma nruê

£as ma nruê
£as ma nruê
Ma ad d-nu$al
Nettaooa-n kra si rruê
Mi ara d-nu$al
Mi ara d-nu$al
Segmi nruê
Aîas i$-ifat lêal

Ma ad nu$al
Nefka azal
I wakal
Akal neooa deffir-ne$
Nxuyel-it
Di targit
Nettawi-t
Lexyal-is yezga yid-ne$
S igenni
Nettwali
Yal itri
Yesla-d i nehtat-nne$

Ma neqqim
S uxemmim
Yettleqqim
Alla$ yugi ad yestaâfu
Nettawi
Tannumi
N zik-nni
N wasmi id-d-yeêver ad nenfu
Ass-agi
Mi id-nezzi
Ivelli
Nettawi-t yugi ad a$-yettu

Mi id-nexleq
I nqelleq
Nâelleq
Gar yigenni ,lebêer,akal
Yal yiwen
Yessarmen
Ad as sserêen
Mi iruê i imenna ad d-yu$al
Seg yiwen wass
S aseggas
Akken ad d-yas
Öwaê ad as-d-isiwel

Ëesben-a$ nenfa
Tu$alin ulac
Nu$al-d nufa
Äerqen-a$ warrac
Win neooa meééi
Yu$al d ileméi
Zzman mi i$-yezwi
Nu$al nestewêac

D acu id-a$-yewwin
Win yeéran ad d-yini
Lesnin ttâeddin
Akken ad d-nemmekti
Zâef yebda-a$
Lhemm ikkemmel-a$
Lêif yenfa-a$
Yid-ne$ it-newwi

Na$ a yul-iw
Nadi $ef lhemm-ik
Na$ a lhemm-iw
Anida-t yixef-k
Neâya deg unadi
Lebêur sêari
Lberr igenni
Ma ad yefru Ssuq-ik

Nu$al-d nerfa
Mi nerfa nu$al
Alarmi i neêfa
Wissen ma nuklal
Win yesâan ad t-yarou
Uqbel ad yestaâfu
Deg-s ad yeâyu
Ula akken mazal

Nnan-d ya kan
Yuroa-k umkan-ik
Yettraou-k umkan
Gar yimawlan-ik
£as uroan-iyi
èri$ ad yili
Yiwen ad iyi-d-yini
Terniv-d lhemm-ik

èher nettnadi-t
Ula gar yivan
Ahat ma yeffer-it
Ula gar yi$san
Neâya nettwali
Nettnadi ur nufi
Laâtab unadi
Yesse$zaf uvan

Üeffre$ i ééheô-iw
Yugi ad d-yesseglef
èèle$ afus-iw
Yegguma ad t-yeîîef
Qerbe$ ad twali$
Ad t-id-smekti$
Mi yewwve$ ufi$
Meskin zi$ yekref.

Leb$i n wul

I yeb$a wul-iw
Ad yerr akin i umnaô
I yeb$a wul-iw
Ad iruê ad yemenîar
I yeb$a wul-iw
£as ad yesbaâd amecwar
Ad érent wallen-iw
Ayen ideg ur bnin leûwar
I yeb$a wul-iw

I yugi wul-iw
Ma yil leêbas d imnaôen
I yugi wul-iw
Ma ad a$-ttaooan yem$aren
I yugi wul-iw
Ma ad ten-yezwiren yilmeéyen
I yugi wul-iw
Ma ére$ îjur yet$aren
I yugi wul-iw

I yeb$a wul-iw
Ad érent wallen-iw i snat
I yeb$a wul-iw
Ma yekkes éerb i tafat
I yeb$a wul-iw
Anda iruê leb$i-s yufat
I yeb$a wul-iw
Ayen yelhan ur yettmettat
I yeb$a wul-iw

I yugi wul-iw
Win ioeâlen yessen kulci
I yugi wul-iw
Win ur nessin asteqsi
I yugi wul-iw
Win iéerren melba awali
I yugi wul-iw
Win yeéran tidet ur tt-yenni
I yugi wul-iw

I yeb$a wul-iw
Ad yemlil d yiman-is
I yeb$a wul-iw
Ad yemyuzzam d lxaîer-is
I yeb$a wul-iw
Ad yemsefham d rray-is
I yeb$a wul-iw
Ad yerr leâqel di leâqel-is
I yeb$a wul-iw

I yugi wul-iw
Wid iâebden yir tismin
I yugi wul-iw
Wid iâebden ttwab ur t-yessin
I yugi wul-iw
Wid wa $er wa i yettawin
I yugi wul-iw
Wid di lxir ur ttlawin
I yugi wul-iw

Ay b$ant wallen-iw
S kra ara walint ad yecbeê
I yeb$a wul-iw
Lekdeb mi ara tye$vel ûûeê
I yeb$a wul-iw
S kra n win iêeznen yefreê
I yeb$a wul-iw
Ad d-yaf lehna kul ûbeê
I yeb$a wul-iw

I yugi wul-iw
Win yetthuddun ur yebni
I yugi wul-iw
Win iqelâen ur yeééi
I yugi wul-iw
Win iteddun ur yeb$i
I yugi wul-iw
Win yeb$an ad yeddu ur yeddi
I yugi wul-iw

I yeb$a wul-iw
Ad yezhu akked yirfiqen
I yeb$a wul-iw
Ad inezzeh win ixaqen
I yeb$a wul-iw
Ad êlun wid ilaqen
I yeb$a wul-iw
Imcumen ur ttewiqen
I yeb$a wul-iw

I yugi wul-iw
Amzabni yid-s ad yeddu
I yugi wul-iw
Win yettafgen ur yettrusu
I yugi wul-iw
Win iheddren ur yettêulfu
I yugi wul-iw
Win yeôwan laé ur s-iceffu
I yugi wul-iw

I yeb$a wul-iw
Yeb$a lehna ad d-testeqsi
I yeb$a wul-iw
Tiyersi icudden ad tefsi
I yeb$a wul-iw
Yir tmes mi ara texsi
I yeb$a wul-iw
Yir alluy turoa trusi
I yeb$a wul-iw

I yugi wul-iw
Lbaîel n wid yettekkan
I yugi wul-iw
Lehmum ansi akk id-kkan
I yugi wul-iw
Ttwab n wid i tt-yexlan
Yakk leb$i n wul-iw
Ivul a wid awen yeêkan
A leb$i n wul-iw

Serreê i waman

Kul mi ara neb$u ad niêfiv
Nettruêu nqessed lâeqqal
S tmusni ad a$-d-bnun lêiv
Yal aéru rran deg-s awal
I lukan ad nbeddel lxiv
Ad nruê ad neqsed imehbal

Qesde$ amehbul yiwen wass
Hegga$ s yal d asteqsi
Ad iyi-d yeêku $ef liêala-s
Ad issine$ amek yettili
Ad ére$ amek i tga nniya-s
Ddunit amek itt-yettwali

Yenna-d ayen ik-id-yewwin
Ad ak-id-ini$ issin-it
Ad ak-tin-fke$ d aâwin
Ma ur k-yeâoib ara ooi-t
Atan umehbul meskin
Amek i yettwali ddunit

Yemmeslay-d $ef zzman
Atan amek ila t-iéer

Yeqres uêebbas i zzman
Yebda ukessar di leâmeô
Ma neb$a ad nêaz ass deg wussan
Ifat uqbel ad t-néer
I$awel wayen id-yusan
Nettu d acu ad d-nfekkeô

Serreê i waman ad lêun
Ur tezmirev ad têebsev ussan yettâeddin
Am ômel gar yivudan ur tt$imin
Ur êebbsen ur k-tt-ôaooun

Serreê i waman ad lêun
Ur ttaggad lmut d wayen yuran
Ur neddem $ef wayen i txedmev d wayen [yevran
Ula d ayen id-iteddun

Serreê i waman ad lêun
Twaliv loiha icebêen di ddunit
Terrev-asen lqima i ûbeê d tmeddit
Ma ulac ad k-ooen ad k-ttun

Tec$eb-a$ te$zi n leâmer
Anwa ur nhedder fell-as
Win d-yeooan d acu ara d-nefekker
£as yemmut yettidir kul ass
Di lebni n zzman yeêver
Yettekki yebna-d ayla-s

Serreê i waman ad lêun
Ur ttaggad îîef abrid ur nettwaôkev
Äeddi ansi ur âeddan $li ad tekrev
Ussan fell-ak ad cfun

Serreê i waman ad lêun
Anida ad kukrun wiyav keçç ma tqerbev
Ad têulfuv swayen ur iêilfa wayev
Lli-d abrid ttraooun

Serreê i waman ad lêun
Jeôôeb ddunit iêfiv tissinev iman-ik
Vegger ayen n ddir teddmev ayen yeb$a [lxaîer-ik
Lqima-k ad as-rennun

Lmut ice$ben leâqel-ik
Fell-as aîas i t$elîev
Lemmer ad tâawdev leêsab-ik
Ulac-itt mi ara tt-taggadev
Asmi ara d-terzu s ixef-ik
Ulac-ik mi ara tt-id-temlilev

Serreê i waman ad lêun
Ëseb ddunit am waken ur tettmettatev
Mi ad d-tas lmut ur k-téer ur tt-téerrev
Wiyav fell-ak ad ttrun.

Serreê i waman ad lêun
Loennet akked tmes anef-asen i wiyav
Amen s ddunit amen s wayen twalav
Akken ussan-ik ad êlun

Serreê i waman ad lêun
Imawlan n ddunit d widak yeddren
Eoo lmut d ayla kan n wid yemmuten
Anef-asen yid-s ad d-lhun

Serreê i waman ad lêun
Ayen iâeddan anef-as iruê iâedda
Ayen ad d-yevrun eoo-it ur t-tessinev ara
Akken ussan-ik ad lhun

Di ddunit di yal lqum
Kul amehbul ad ak-yini
Win yesâan taêbult n u$rum
D lâec ideg ara yeddari
Ma yella ur yeêkim di êedd
Aêkim fell-as ulac êedd
Winna yessawev-itt $er lêed
Yu$al d aqrib n Rebbi

Serreê i waman ad lêun
£ur-k rwel seg waggad i iêesben Rebbi
D ayla nsen ur qebblen amek it-nettwali
£ur-k anida k-tt$urrun

Serreê i waman ad lêun
Tudert acêal i tecbeê $as d lfani
Ma teooiv-tt ad truê tayev ur d-tettili
Anef i wiyav ad êkun

Serreê i waman ad lêun
Atan d acu ara tawiv s$ur umehbul
£as ma xuûûen imeslayen-is kkan-d seg [wul
Ma ur k-nfiâen ur k-ttvurrun.

Taggara n tezwert

Awal yebda-d d awal kan
Yu$al yewzen d asefru
Gar watmaten-is yufan kan
Yuôoa Üûut ad t-yeselêu
Wa $er-s ad iâeddi kan
Wayev ad as-isel ad as-yecfu
Wa ad yefhem ayen id yeskan
Ma d wur nefhim ad t-yeserfu

Tawriqt tacebêant tesbek
Yak yeéra win itt-yesnen
Ad ten-id-yini ur yeéri amek
£as fell-as tezzin tenven
Leqlam yugi ad iêerrek
Afus d alla$ it-yurzen
Ma d win i ten yuran yeslek
Ad ten-id-yefk i wid a yavnen

Serreê i waman ad lêun
Tudert acêal wezzilet
Muqel $er wid izehhun
Id-yeqqaren lmut yiwet
Anef-asen i wid yettraoun
Ad d-yeênin nûib s uêiwet
Anef-asen i wid yettargun
Ttsar nsen di loennet

Amennu$ $as nuggad-it
Neéra maçi ad a$-yexvu
Kul wa yeqqar-d dir-it
£as yezga yid-s ileêêu
Aêric n umennu$ newwit
Ur nezmir ara ad t-nenfu
Kul mi ara nenwu ne$leb-it
Zzâef ad t-id yesnulfu

Nruê nu$al-d kif kif
A$bel da wayev dihin
Mi d-nnuda ddwa-s i lêif
Wayev yettas-d ad t-nissin
Rbeê yu$al d a$ilif
Lexûas yegla-d s tismin
D aman is yeêmel wasif
Win yecven ar d-at-awin

£as yugi wul-nne$ yeb$a
Ulac i nesâa gar yifassen
£as yelha wayen i nmenna
D acu ara t-id-yessasen
Lehmum ur $-zgilen ara
Nevma kan ad ifsusen
Ad nqabel ma nezmer i kra
Ma ulac ad nidir yis-sen

YouTube
Instagram