Aεeṭṭar -1978-

Album aetar, aɛttar de Lounis Aït Menguellet 1978

   

0:00
0:00

NOTHING FOUND!

Aεeééar

Urgaγ ttejta n-leàlu
Tefreà yeàya-d uêar-is
Urgaγ ttejra n-leàlu
Yessker-itt-id uêar-is
Urgaγ ttejra n-leàlu
Yuγal-itt-id wemkan-is

Urgaγ am-wakken d ååeàà
Ass-a mačči am yiÑelli
Urgaγ am-wakken d ååeàà
âeÑreγ i wedrar yuki
Urgaγ am-wakken d ååeàà
Agris i t-yedlen yefsi

Urgaγ ssnasel n-wuzzal
Di tlemmast cuddent s lxiÑ
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
Nufa anga cuddent s lxiÑ
Urgaγ ssnasel n-wuzzal
S tsurett cuddent γer-làiÑ

Ay aεeééar i-yεeddan
Awi-yi-d yid-k lemri
D arfiq-iw i di-yennan
Ibeddel wudem-ik fell-i
Ad waliγ ma d ayen illan
Acaqur yegguni-yi

ZÑiγ-d s tadué aεlaw
Si tmura jban-d lγaci
γeF lğal-is εemren agraw
Zgiγ-d mebεid am tili
Mi rriγ ad àadreγ ayla-w
Yeàåel lemdekk di lfuci

Inna-d Mel-i-d ssuma
Kra i tebγiÑ ard a k-tefkeγ
Lγaci ur ttafen ara
Amkan n tmekwàelt yefreγ
Ur dak-tt-znuzuyeγ ara
Γas s ufeggag n-wewreγ

Iban-d win i ten-issnen
Am uzeqqur d-igren s asif
D taàemmalt i t-isbeεden
Seg-uêar-is n-iğğa γef rrif
Lemàibba-nsen d asawen
Tamusni-nsen d aγilif

Ruà eğğ-iyi

Twala ibeddel rray-is
IsuÑ-d waÑu tedda
Attan tεemmed γef yisem-is
TÑegger kra tesεedda
Ih ! Ruà eğğ-iyi ma teεyiÑ
Ad tafeÑ wi ara deg-m yeεyun

Fehmeγ tbeddleÑ leεqel
D abrid ajdid i kem-iwwin
Wiss(en) ma d zzyada neγ qell
D lweqt ara dam-d-yinin
Ih ! Ruà eğğ-iyi ma teεyiÑ
Ad tafeÑ wi ara deg-m yeεyun

Γas kkes ddnub si lğiha-w
Ruà ad tjerrbeÑ ddunit
Éemmdeγ-am glu s wayla-w
Ahat a t-tafeÑ i tmeddit
Ih ! Ruà eğğ-iyi ma teεyiÑ
Ad tafeÑ wi ara deg-m yeεyun

Wiss ma d anadi ara tnadiÑ
Neγ yakan yewğed umekkan
Mayella s wugur teγliÑ
Ur s-qqar lehmum kfan
Ih ! Ruà eğğ-iyi ma teεyiÑ
Ad tafeÑ wi ara deg-m yeεyun

Mi twalaÑ fell-am ttruγ
TγileÑ medden akkw ttrun
Mi twalaÑ fell-am àekkuγ
TγileÑ medden la àekkun
Ih ! Ruà eğğ-iyi ma teεyiÑ
Ad tafeÑ wi ara deg-m yeεyun

Zzehr-im ma yettruê aêru
Neγ iga abrid di lebàer
Ur yezmir ara a kem-yecfu
Seg-wul-im a d-ifekker

Γur-m asmi ara tbeddleÑ amkan
Tikwal steqsay ul-im
A kem-id-yesmekti ayen i-yεeddan
D wayen yerêa ufus-im

èélam d win i d ååeàà
Mi ara d-yeγli ara d-testtmektiÑ
Ad yuγal mi ara d-yali ååbeà
Fell-am ara d-yeγli yiÑ

Ixf ittrun

La qqareγ kan tγabeÑ
Γas ma êriγ kulci yekfa
Γas la qqareγ a d-tuγaleÑ
ëriγ àaca di tnafa

Kra n-wayen εzizen fell-i
S yisem-im i s-giγ isem
Akken ul-iw ad yetthenni
Ad iγil mazal-ikem

Deg-wezniq mi ara beddeγ
Tullas ttmuquleγ-tent
Mačči d abeddel i beddleγ
D udem-im i ttnadiγ γur-sent

Ma sliγ i lhedÂa frawseγ
Ma sliγ i lehdu tenniÑ
S idis-iw ttneqlabeγ
Ttεudduγ yid-i i telliÑ

Kerheγ mi ara d-yaweÑ yiÑ
Ttmektayeγ-d ass-nni
Kemmini ass-enn i tekfiÑ
Ma d nekk ass-enn i bdant fell-i

Kerheγ mi ara d-yaweÑ yiÑ
Ttmektayeγ-d ass-nni
Ass-enn tertaàeÑ ur teêriÑ
Mi di-d-sawlen lγaci

Sawlen-iyi-d lγaci
Mebεid sliγ-d i-usuγu
Ulayγer ma nnan-iyi
âåiγ s wayen ad yeÑru

Ttmektayeγ-d γef-wass-enn
Hubaγ ad kecmeγ s axxam
Tiftilin i dam-ceεlen
D tafat yecban éélam

Mwexxaren akkw lγaci
TbaneÑ-i-d amzun teééseÑ
Muqleγ albeεÑ a d-yini
D tankra i mazal tekkreÑ

La ttmuquleγ di lγaci
Bran s wallen akkw êran
Ma d nekkini ar ass-agi
Ur umineγ s wayen iÑran

Ggulleγ ard ad teddreÑ γur-i
Ulac a t-id-rreγ illa
Ur qebbleγ yiwen a d-yini
Ayen akkw i-yeÑran yeÑra

Ggulleγ γur-i ard ad teddreÑ
Γas ad beddleγ lemktub
Ma yenna-d Rebbi TğehleÑ
A s-niγ TewwiÑ ddnub

Samàet-as

Samàet-as yeggull s làir
Muqlet γer wid t-isàenten
Qesden-t-id mačči d uffir
Γer-lmut i t-id-sextaren
Ma ineqq usaru n-leàrir
Ineqq ula d aseγwen

Samàet yewwi-t yeγzer
Muqlet γer wid t-issawÑen
Mbeεεid s ttjur yeååer
Mi-yewweÑ cudden-as allen
Ixuå-as lukan yeêwer
Tardsat neγ imi n-wuccen

Samàet-as ayen d-inna
Muqlet wi t-d-isneéqen
Sbedden-t-id s-ufella
D akwessar i s-d-sseknen
Nnan-as Ruà-d s-wadda
Ad ak-d-iban d asawen

Samàet-as mi-yedderγel
Si zdaxel i la d-yettwali
Deg-wul-is ayen yenéel
D ayen ur neàwağ tamuγli
Ma tebγam tebrek temlel
CeÑàet netta ad iγenni

Xtir abrid ur nmal
Ma tebγiÑ lehna n-yixf-ik
La d-qqaren d raselmal
Issin anwa i d làedd-ik
Neγ xtir eğğ-aγ-d awal
Ara iεicen deg-wemkan-ik

Ameslay àedd ur t-ineqq
Wammag lεebd ittmettat
Ameslay mi ara d-yeééerÑeq
Lğil i t-ibγan yufa-t
Waqila xir lmenéeq
Ini-t-id qbel ur k-ifat

YouTube
Instagram